Informacja ogólna

Projekt „Rodzinne Rajdy Rowerowe” powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w roku 2014 w ramach cyklu imprez promujących sport i zdrowy styl życia wśród mieszkańców Małopolski. Na zasadzie konkursu grantowego organizacji rajdów podjął się wówczas Małopolski Związek Kolarski, który wygrał podobne konkursy grantowe również w latach 2015, 2016 i 2018.
Od roku 2016, oprócz rozwijania w Małopolsce „hobby rowerowego”, celem rajdów stała się również promocja atrakcyjnych tras rowerowych, których powstaje w Małopolsce bardzo dużo (najwięcej w Polsce) .
Główną ideą rajdów jest przyzwyczajenie całych rodzin do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz – poprzez organizację rajdów we wszystkich subregionach Małopolski – umożliwienie udziału w tych imprezach wszystkim chętnym, bez konieczności odległego dojazdu do miejsca imprezy. Dlatego przy planowaniu rajdów organizatorzy starają się, by odbywały się one w całym województwie, tak by każdy chętny miał rajd jak najbliżej swojego domu.
Oprócz walorów rekreacyjnych i sportowych organizatorzy czynią starania, by każdy z rajdów miał swoją bazę w malowniczym i ciekawym miejscu, by rajdowe trasy prowadziły przez ciekawe krajobrazowo i historycznie tereny, a w roku 2018, by nawiązywały one do święta wszystkich Polaków – 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Same trasy dostosowane są do różnych możliwości fizycznych uczestników – w każdym rajdzie jest trasa Mini – dla dzieci i początkujących, Midi – dla średnio zaawansowanych oraz Maxi – dla rowerzystów mających dobrą kondycję i ambicje sportowe. Oprócz tego przy każdym rajdzie odbywają się zawody dla dzieci, wywołujące wiele sportowych emocji wśród uczetników i (jeszcze większych) wśród rodziców.
W samej organizacji Małopolski Związek Kolarski działa według reguł imprez kolarskich – każdy rajd ma oficjalne zezwolenie zarządzających ruchem na drogach, ma bardzo starannie oznakowaną trasę, a w miejscach trudnych i niebezpiecznych przejazd zabezpiecza policja, strażacy oraz służby organizatora.
Za uczestnikami jedzie wyposażona karetka oraz koniec rajdu pomagający pechowcom i zabierający kolarzy, którzy mają kłopoty techniczne bądź przecenili swoje siły. Mogą oni też zwrócić się o pomoc telefonicznie (nr telefonów pomocowych są na numerach startowych oraz w informatorze).
Na starcie każdy uczestnik otrzymuje bezzwrotny numer startowy, mapkę trasy, informator rajdowy z zasadami rajdu i programem. Podczas pokonywania trasy uczestnicy biorą udział w grze terenowej wyszukując biało-czerwonych flag, za co otrzymują zdrapki z atrakcyjnymi nagrodami. Na mecie każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal lub button, a dzieci starujące w zawodach – pamiątkowy dyplom.
Dodatkowo na dzieci w miasteczku rajdowym czeka wiele innych atrakcji takich jak dmuchańce, malowanie, mydlane bańki, wata, popcorn, baloniki…
Po pokonaniu trasy na wszystkich uczestników czeka bezpłatny posiłek oraz prowadzone przez profesjonalnego spikera gry i zabawy rowerowe, konkursy, czasem występy i pokazy.
Organizatorzy starają się zaprosić do współorganizacji rajdów lokalne władze bądź stowarzyszenia, które udostępniają teren, organizują występy, pomagają w wyborze i zabezpieczeniu tras.
Rajdy posiadają własną stronę internetową www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl, są promowane również w prasie (Gazeta Krakowska), Radiu Kraków i TVP.
Rodzinne Rajdy Rowerowe zostały w roku 2015 wyróżnione drugim miejscem w plebiscycie „Odkrywamy Małopolskę” w kat. Wydarzenia.
Od samego początku patronat honorowy na imprezą obejmuje corocznie Marszałek Województwa Małopolskiego